Menu

Werkwijze

Hulpvrager(s) die door mij worden begeleid, kunnen verwachten dat er met grote betrokkenheid naar ze geluisterd wordt. Een ieder wordt gezien, gehoord en gerespecteerd.

De begeleiding wordt aangeboden bij de leefomgeving van de jongere of van de ouders. Het zou binnen de thuis situatie, zorg instelling, school zijn. Tijdens het eerste gesprek onderzoeken we samen welke problemen en hulpvragen er precies spelen in uw leefsituatie.

Op basis van deze informatie worden er doelen opgesteld die in het begeleidingsplan worden vastgesteld. Met regelmaat zal met u het begeleidingsplan worden geëvalueerd. Op deze momenten kunnen hulpvragen en werkdoelen worden bijgesteld waardoor de begeleiding scherp en verantwoord blijft.

De frequentie en de duur van de hulpverlening traject zijn sterk afhankelijk van de hulpvraag. Uitgangspunt voor de begeleiding is de vraag van de ouder en of van het kind/de jongere. Deze vraag en daarnaast de mogelijkheden binnen het gezin, bepalen de vorm en intensiteit van de begeleiding.

Mijn werkwijze als begeleidster is doorgaans de volgende:

  • Kennismaking en analyseren van de hulpvraag en het samen opstellen van de doelen.
  • Opstellen van een begeleidingsplan op basis van de hulpvraag.
  • Bieden van persoonlijke ondersteuning, advisering, sociale en emotionele begeleiding.
  • Signaleren en bespreekbaar maken van alle acties die te maken hebben met de vast gestelde doelen.
  • Opstellen, toetsen en bespreken van het begeleidingsplan.
  • Verstrekken van advies omtrent de voortgang van de begeleiding en eventuele bijstelling van de doelen.