Menu

Individuele begeleiding aan kinderen/jongeren

Deze individuele begeleiding is bedoeld voor kinderen/ jongeren die als gevolg van hun situatie of beperkingen in hun ontwikkeling extra aandacht en ondersteuning nodig hebben. Door middel van gesprekken en oefensituaties worden vaardigheden met de jongere getraind. Vanuit het competentiegerichte werken richt ik me samen met het kind/ de jongere op het versterken van:

  • Zelfstandigheid.
  • Zelfredzaamheid en het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden.
  • Communicatieve en sociale vaardigheden.
  • Kennis en leren omgaan met eigen beperkingen.
  • School-, werk- en vrijetijdsbesteding.
  • Verminderen van psychosociale problemen.
  • Dagelijkse structuur en regelmaat.

Samen bekijken wij hoe dergelijke processen zich verhouden tot de innerlijke belevingswereld van het kind / jongere en de interactie met zijn omgeving. Het einddoel is het versterken van het zelfbeeld, het vergroten van zelfstandigheid en zelfredzaamheid.