Menu

Ambulante woonbegeleiding

Deze individuele vorm van begeleiding vindt plaats bij u thuis en is voor mensen die 18 jaar zijn of ouder. Wekelijks zijn er begeleidingscontacten. De hulpvrager die deze vorm van begeleiding nodig heeft  kampt met problemen op meerdere leefgebieden, waarbij er vragen/problemen zijn op het gebied van zelfstandig wonen en op verschillende leefgebieden dreigen vast te lopen in de maatschappij.

In de woonbegeleiding komen de volgende zaken aan de orde:

  • Analyseren van de hulpvraag .
  • Bieden van praktische, sociale en emotionele begeleiding.
  • Bieden van persoonlijke ondersteuning en advisering.
  • Signaleren en bespreekbaar maken van problemen.
  • Stimuleren van maatschappelijke participatie.

Door middel van het aanleren van structuren en vaardigheden leert de hulpvrager zelfstandig, zoveel als mogelijk, te functioneren in de maatschappij. Daarbij is een belangrijk doel het ontwikkelen van inzicht in eigen gevoelens, gedachten, wensen en het maken van keuzes.