Menu

Gezinsbegeleiding

Deze vorm van begeleiding is bedoeld voor gezinnen die door omstandigheden te zwaar worden belast en uit balans dreigen te raken. Begeleiding kan zinvol zijn voor gezinnen die de wens hebben tijdelijk ondersteuning te krijgen. Maar ook een langer begeleidingstraject kan voor uw situatie aan de orde zijn. Het doel is om zelfstandig en met praktische handvatten in een betere balans uw eigen keuzes te kunnen maken en uw weg te vervolgen. Ik kan ondersteuning bieden bij een aantal zaken op verschillende leefgebieden, denk hierbij aan:

  • Financiële en administratieve zaken.
  • Psychosociale problemen.
  • Woonvaardigheden.
  • Psychische problemen.
  • Daginvulling en/of -structurering.
  • De weg vinden in de samenleving.

Er komt ruimte voor rust en stabiliteit, wanneer deze randvoorwaarden goed geregeld zijn. Dit heeft een positieve uitwerking op de opvoed- en gezinssituatie.