Menu

Oudercoaching

Soms lukt het met de beste bedoelingen gewoon even niet om de opvoeding van uw kind zo vorm te geven zoals u graag zou willen en/of zoals uw kinderen het nodig hebben. Dan kan het handig zijn dat er iemand, een objectief persoon, even meekijkt. Deze vorm van begeleiding noem ik oudercoaching, omdat ik de regie niet overneem, maar ouders ondersteun met praktische tips, adviezen, feedback en positieve bevestiging zodat ze zelf weer de regie in handen krijgen.

Ik ga uit van het vermogen en de goede wil van ouders, bij het vinden van een passende en werkbare opvoedingswijze.

Samen stellen we haalbare doelen op en werken we, stap voor stap, aan het ontwikkelen van nieuwe opvoedingsvaardigheden, zoals:

  • Duidelijke afspraken en regels maken.
  • Grenzen stellen.
  • Heldere positieve instructies geven.
  • Belonen/straffen.
  • Afstemming tussen ouders onderling.
  • Relativeren van het opvoeden, u hoeft geen perfecte ouder te zijn.
  • Goed voor uzelf zorgen = goed voor uw kinderen zorgen.
  • Positieve aandacht geven aan het kind, passend bij de leeftijd en het niveau.
  • Het leren omgaan met boos, agressief gedrag.
  • Structuur en ordening bieden aan uw kinderen.

Het uiteindelijke doel van deze begeleiding is het verbeteren van het leefklimaat binnen het gezin, de verdere ontwikkeling van het kind en het gezinssysteem.