Menu

Tarieven

Met gemeentelijke indicatie
De maandelijkse door u ondertekende factuur wordt via ons administratiekantoor digitaal naar uw gemeente gestuurd. Op deze manier wordt de zorg die u ontvangt door uw gemeente vergoed/ betaald. U betaalt wel maandelijks een eigen bijdrage aan de CAK alleen voor 18+. Dit bedrag is inkomensafhankelijk en is vaak te vergoeden via uw gemeente of zorgverzekeraar.

Zonder gemeentelijk indicatie
Wanneer de gemeente u geen indicatie verstrekt kunt u zelf de begeleiding inkopen. Het uurtarief is € 60,00 per uur exclusief 21% BTW , verslaglegging en administratie.
Bij ieder huisbezoek ontvangt u een factuur. Deze dient u binnen 14 dagen of wel contant te voldoen of via de bankrekening.  Bovenstaande bedragen zijn exclusief de eventuele reiskosten à € 0,30 per km.

Aanvullende opmerking
Wanneer een afspraak niet door kan gaan dient u dit minstens 24 uur van te voren te annuleren. Afspraken die niet tijdig worden geannuleerd zullen in rekening worden gebracht.

Bankrekeningnummer: NL83ABNA0480682372
KVK-nummer: 64005240